7:00 + Radosława Nisztora (pog.)
17:00 + Dariusza Dulka (pog.)
17:00 + Danutę Pejta (5 greg.)
17:30 Nieszpory ku czci św. Jana Pawła II
18:00 + Zofię Karwowską (pog.)
18:00 + Grażynę Przybylską-Wendt (pog.)