7:00 + Grzegorza Suchodolskiego (7 greg.)
7:00 + Jana Rutkowskiego (8 greg.)
17:00 + Barbarę i Stefana Golacik (21 greg.)
18:00 + Danutę, Stanisława i Jana Fuz
18:00 + Grażynę Radaszkiewicz (pog.)