8:00 o Boże błog. i opiekę Maryi dla Roberta i Rafała
9:30 + Krzysztofa Jasińskiego (26 greg.)
9:30 + Mieczysława i Aleksandrę Poleszaków, Grażynę Majewską-Poleszak
11:00 + Longina Zimakowskiego (1 greg.)
11:00 + Mieczysława i Halinę Turowskich
12:30 w intencji parafian
16:00 + Jana Klimkiewicza (pog.)
18:00 + Danutę Przemyłską (pog.)
18:00 + Kazimierza Sylwestra Linowskiego (pog.)