7:00 + Iwonę Sulińską (24 greg.)
7:00 + Elżbietę Podwójci-Wiechecką (pog.)
7:00 + Wiesława Gałka (pog.)
7:00 + r-ców Janinę i Henryka Kuczmańskich, Janusza Padzik i Krystynę Olenderek
20:00 + Andrzeja Matuszak (pog.)
21:00 o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i nawrócenie dla rodziny
22:00 + męża Wacława, wnuka Kamila i zmarłych z rodziny
23:00 + Tadeusza Karwowskiego (13 r. śm.)
24:00 w intencji Parafian