7:00 + Lecha Kikolskiego (3 greg.)
18:00 + Czesława Graczyk, Eulalię, Albina i Wojciecha Gozdanek