7:00 o łaski potrzebne do zbawienia dla Krzysztofa, Artura i Iwa
17:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (17 greg.)
18:00 + Wacława Szczutowskiego (17 greg.)
18:00 + Mieczysława Dopieralskiego (1 r. śm.)