7:00 + Eugenię Chrapkowską-Wielgus (pog.)
7:00 + Elżbietę Papierzyńską (pog.)
8:00 wynagradzająca Niepokonanemu Sercu NMP
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (27 greg.)
18:00 + Antoniego Kujawskiego (pog.)
18:00 + Jana Klimkiewicza (pog.)