7:00 + Zofię Pytel (pog.)
7:00 + Krystynę Zgorzelską (pog.)
17:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (21 greg.)
18:00 + Cecylię Pikała
18:00 + Wacława Szczutowskiego (21 greg.)