7:00 + Halinę Zabłotną (16 greg.)
17:00 + Magdalenę Biernacką 8 r. śm.
18:00 + Edytę Żółtowską (z ok. imienin)
18:00 + Krzysztofa Ziółkowskiego (pog.)