7.00 Za śp. Romana Bodęga /pog./
17.00 Za śp. Rodziców Stanisławę i Henryka Pilarskich i brata Sławomira Pilarskiego
18.00 Za śp. Ryszarda Wudarskiego /pog./
18.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./