7.00 Za śp. Mieczysława i Aleksandrę Poleszaków
18.00 Za śp. Katarzynę Jędrzejewską /pog./