7.00 Za śp. Teresę Zarzycką /popog./
17.00 Za śp. Aleksandrę i Czesława Zapłatów
18.00 Za śp. Irenę Marcinkowską /popog./
18.00 Za śp. Barbarę Karaszkiewicz /popog./