7.00 Za śp. Józefa Portalskiego /popog./
17.00 Za śp. Krystynę Muras /imieninowa/
18.00 Za śp. Tadeusza Bziuk w 2 r. m.
18.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka