8.00 Za śp. Rodziców Irenę i Józefa Kryszczak oraz siostrę Mariannę Kaczmarczyk
9.30 Za śp. Łukasza Strzeleckiego w 4 r. śm. oraz Jana Dobiesz i Piotra Jankowskiego
11.00 Za śp. Janinę Kopcińską
12.30 Za Parafian
18.00 Za śp. Stanisława Szczodrowskiego w 16 r. śm.
20.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Konrada i Kingi oraz ich dzieci