8.00 Za śp. Rodziców Helenę i Edmunda Cytackich
9.30 Za śp. Rodziców Stanisławę i Wacława Wojnarowskich i siostrę Emilię Ciosek
11.00 Za śp. Andrzeja Bońkowskiego w 20 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Jana Kozińskiego w 9 r. śm.
18.00 Za śp. Rodziców Reginę i Jana Przykłota
20.00 Za śp. Elżbietę Plebaniak /popog./