8.00 Za śp. Stanisławę Poddenek w 12 r. śm.
9.30 Za śp. Męża Józefa Kacprzaka w 5 r. śm.
11.00 Za śp. Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich oraz Lucynę, Stanisława, Kamila i Zbigniewa Pytlak
12.30 W intencji Parafian – KŻR
16.00 Za śp. Marię Sobocińską w 5 r. śm. i zmarłych z rodziny Sobocińskich
18.00 Za śp. Rodziców Stefanię i Franciszka Antoszewskich
20.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./