8:00 + Danutę Piegat (2 r. śm.)
8:00 + Bożennę i Jana Bulas (r. śm.)
9:30 + Annę Piskorz
9:30 + Helenę i Witolda Sadowskich
11:00 + Filomenę i Mieczysława Kwiatkowskich, Krystynę Woźniak
11:00 + Jana Bryk (1 r. śm.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + Wacława Szczutowskiego (6 greg.)
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (6 greg.)
20:00 + Franciszka Kamińskiego (z ok. imienin)