8.00 Za śp. Grzegorza Kowalczyka
9.30 Za śp. Mirosława Króla w 14 r. śm.
11.00 Za śp. Krzysztofa Łagodzińskiego, Michała Wiśniewskiego i Stanisławę Pikała
12.30 W intencji Parafian
16.00 Za śp. Modesta Jankowskiego w 50 r. śm.
18.00 Za śp. Rodziców Drogoszewskich w 20 r. śm. i męża Józefa Waćkowskiego
20.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./