7:00 dziękczynna za otrzymanie pracy oraz o Boże błog. i opiekę MB
8:00 + Zygfryda Dobrzyńskiego
8:00 + Tadeusza i Ryszarda Borowskich
9:30 + Tadeusza Borek i Irenę Kicińską
9:30 + Janinę, Stanisława, Franciszkę i Józefa, zm. z rodziny Michów, Radkiewiczów, Czerków i Giezów
11:00 + r-ców Ludwikę i Witolda, Klarę i Stanisława
12:30 w intencji Parafian
15:00 + Stanisławę Ludwiczak (pog.)
16:00 + Mirosława Olszewskiego, r-ców Marciniak i Olszewskich
18:00 + Helenę Rochowicz (22 greg.)
20:00 + Janusza Kujawę (pog.)